องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) [ 5 มี.ค. 2567 ]27
2 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]43
3 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]45
4 ประกาศการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]45
5 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 5 เม.ย. 2564 ]44
6 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]47