องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220

โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056005

E-Mail: saraban@nongbuokhok.go.th