องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือขั้นตอนการใช้บริการ e-service [ 2 เม.ย. 2567 ]18
2 คู่มือสำหรับประชาชน [ 9 ต.ค. 2566 ]23
3 คู่มือบริการประชาชน [ 6 ต.ค. 2566 ]64
4 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ อบต.หนองบัวโคก [ 6 ต.ค. 2566 ]46