องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2567 ]21
2 คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ต.ค. 2566 ]58
3 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ต.ค. 2566 ]52
4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ต.ค. 2566 ]45
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 6 ต.ค. 2566 ]49
6 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 ต.ค. 2566 ]47
7 คู่มือการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ต.ค. 2566 ]54
8 คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 6 ต.ค. 2566 ]49
9 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน [ 28 ธ.ค. 2565 ]61
10 ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 8 ก.ค. 2562 ]40