องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]13
2 แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 12 ส.ค. 2563 ]17
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมกิจการสุกรเลี้ยงสุกร พ.ศ.2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]25
4 ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]18
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 [ 2 เม.ย. 2555 ]17
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 [ 17 พ.ย. 2551 ]17