องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณนานายชุบ ใหญ่สูงเนิน หมู่ 9 [ 16 ก.ค. 2567 ]3
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายชลประทาน - โรงงานน้ำตาลระยอง หมู่ที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2567 ]4
3 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคุ้มหลุมปูน จากบ้านนางวันทอง นิลคีรี - บ้านนายพรชัย อินบำรุง หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ค. 2567 ]9
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง_0001 [ 21 พ.ค. 2567 ]8
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโคกสามัคคี - โนนนาดี บริเวณทางหลวงหมายเลข 205 - ไร่นางสนม พูนธิผล หมู่ 9 [ 20 พ.ค. 2567 ]7
6 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอีสานเขียวบริเวณนานางสุดท้าย ศรีเพชร - ไร่นางจารุวรรณ หกขุนทด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง [ 16 พ.ค. 2567 ]10
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน 2 ช่วง [ 15 พ.ค. 2567 ]7
8 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. 129-04 สายทางแยกทางหลวง หมายเลข 205 - บ้านโสกรวก ม.7 [ 26 เม.ย. 2567 ]16
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๒๙-๐๒๙ สายทางแยก ทล.หมายเลข ๒๐๑ – ห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยดอนยาว [ 23 เม.ย. 2567 ]15
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายดอนหนองไทร บริเวณไร่นางนารินทร์ พรมเสนา - นางอุบล โรจนกรณ์ ม.4 [ 19 เม.ย. 2567 ]12
11 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตะปู่ - หลักสอง บริเวณไร่นางอบเชย ผิวรักษา - ไร่นางนุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ที่ 10 [ 25 มี.ค. 2567 ]11
12 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโโยวิธีลงหินคลุกสายหลวงเมิน บ้านนหนองตะครอง ม.9 [ 19 มี.ค. 2567 ]10
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางจันทร์หอม คนงสูงเนิน - บ้านนายแคล้ว หมู่ที่ 3 [ 8 มี.ค. 2567 ]12
14 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ้านหนองโสน - บ้านทามจาน บริเวณไร่นายสมบัติ คำบุญเรือง - ไร่นายประดิษฐ์ แก้ววิชัย หมู่ 3 [ 6 มี.ค. 2567 ]14
15 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานายประทวน ดีขุนทด – นานายยงค์ โฉมสันเทียะ หมู่ที่ 4 [ 29 ก.พ. 2567 ]14
16 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายบ่อขยะ - ไร่นายแจ่ม แก้วบัณฑิต หมู่ 11 [ 14 ก.พ. 2567 ]14
17 ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหิรคลุก สายโนนนาดี - หนองห่าง บริเวณไร่นายบุญสม คำโพธิ์แสง - ไร่นางสายยนต์ ภิรมย์ชม ม.7 [ 13 ก.พ. 2567 ]12
18 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นายอรินทร์ ปอมขุนทด - ไร่นางมล ธิมาดี หมู่ 9 [ 5 ก.พ. 2567 ]23
19 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโสกนางหวาน บริเวณไร่นายคมกริช หาญเวช - นานางไหม จ่าแก้ว หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง [ 31 ม.ค. 2567 ]16
20 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนานายประเสริฐ ศรีสิงห์ - นานายประทวน ดีขุนทด หมู่ 4 [ 29 ม.ค. 2567 ]16
 
หน้า 1|2|3