องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 3 พ.ค. 2567 ]8
2 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]20
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 22 มี.ค. 2567 ]11
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 28 ก.พ. 2567 ]21
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 3 ม.ค. 2567 ]23
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ก.ย. 2566 ]30
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) [ 22 ส.ค. 2566 ]49
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) [ 8 ส.ค. 2566 ]48
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 14 มิ.ย. 2566 ]49
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) [ 24 พ.ค. 2566 ]49
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 20 เม.ย. 2566 ]41
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 20 ก.พ. 2566 ]47
13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 5 ม.ค. 2566 ]45
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 29 พ.ย. 2565 ]49
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]48
16 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]45
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 22 ธ.ค. 2563 ]46
18 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ย. 2563 ]44
19 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]43