องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]35
2 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
3 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]42
4 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]53
5 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]45
6 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]40
7 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]43
8 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]49
9 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]40
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]37
11 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]40
12 แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]40
13 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรมและโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2563 ]43
14 นโยบายการกับกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2563 ]38