องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]34
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]24
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2566 ]21
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]41
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]38
6 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]41