องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๒๙-๐๔ สายทางแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - บ้านโสกรวก หมู่ที่ ๗ [ 20 มิ.ย. 2567 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคุ้มหลุมปูน จากบ้านนางวันทอง นิลคีรี - บ้านนายพรชัย อินบำรุง หมู่ที่ ๕ [ 4 มิ.ย. 2567 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิว แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองพง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง [ 24 พ.ค. 2567 ]6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโคกสามัคคี – โนนนาดี บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ - ไร่นางสนม พูนธิผล หมู่ ๙ [ 23 พ.ค. 2567 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอีสานเขียวบริเวณนา นางสุดท้าย ศรีเพชร - ไร่นางจารุวรรณ หกขุนทด หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง [ 21 พ.ค. 2567 ]6
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเนอราคาถนน คสล.ฯม.11 [ 20 พ.ค. 2567 ]11
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเนอราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ฯ ม.7 [ 20 พ.ค. 2567 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ. ๑๒๙-๐๒๙ สายทางแยก ทล.หมายเลข ๒๐๑ - ห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตาราง [ 20 พ.ค. 2567 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จำนวน ๒ ช่วง [ 17 พ.ค. 2567 ]9
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ 11 [ 9 พ.ค. 2567 ]15
11 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 7 [ 9 พ.ค. 2567 ]16
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 26 เม.ย. 2567 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2567 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายดอนหนองไทร บริเวณไร่นางนารินทร์ พรมเสนา - นางอุบล โรจนกรณ์ ม.๔ [ 23 เม.ย. 2567 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 เม.ย. 2567 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก [ 3 เม.ย. 2567 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหลวงเมิน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๙ [ 1 เม.ย. 2567 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 เม.ย. 2567 ]14
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก [ 1 เม.ย. 2567 ]6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 เม.ย. 2567 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14