องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ 6 มี.ค. 2567 ]14
2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ 6 ก.พ. 2567 ]17
3 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ต.ค. 2566 ]13
4 ประกาศ เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2566 ]15
5 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]14
6 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 14 ก.ย. 2566 ]14
7 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2566 ]12
8 รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]17