องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

เชิญเข้าร่วม/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]5
2 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]7
3 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]4
4 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]7
5 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]5
6 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]5
7 เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]5
8 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]40
9 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]46
10 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]53
11 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]43
12 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]42
13 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]58
14 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]39
15 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]46
16 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]47
17 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]39
18 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]43