องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ประกาศ/คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]6
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]16
5 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]6
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]5
7 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]9
8 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
9 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2566 ]8
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]8
11 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]8
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]16
13 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]22
14 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]12
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]13
16 ประกาศอำเภอจัตุรัส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]41
17 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2566 ]51
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]49
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]48
20 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]54
 
หน้า 1|2