องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2567 ]27
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2567 ]24
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 ม.ค. 2567 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]23