องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
บริการประชาชน E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ติดต่อ เวลาทำการ สำหรับเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์:044-056005 E- mail:saraban@nbk.go.th ผู้ดูแลระบบ only admin
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
     
คู่มือการใช้งาน e-Service สำหรับประชาชน