องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์โทร : 089-983-8859


นายสุขสันต์ ชำนาญกุล
นายสุริยา แก้วประสิทธิ์
นายธนันชัย งิมขุนทด
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เบอร์โทร  : 087-118-2999
เบอร์โทร  : 096-171-7206
เบอร์โทร  : 088-7157136