องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nbk.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

125 หมู่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220

โทรศัพท์ 044-056005 โทรสาร.044-056005

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30น.

E-Mail: nongbuakhok.sao@gmail.com